העצב מגביר את סכנת המוות


Site Team

Article translated to : العربية Русский

העצב מגביר את סכנת המוות

אם אתה מאלה שנוטים לצער, אז תנסה לשמוח כי העצב מוביל למוות פתאומי !! זה מה שהמחקרים המדעיים גילו במאה העשרים ואחת בעוד שהקוראן הקדוש הדגיש את העובדה הזאת מזה 1400 שנים.

מחקר יפּני מדגיש כי העדר השמחה מגדיל את הסיכון של מוות מוקדם!

חוקרים יפנים אמרו כי העדר האושר והשמחה מגביר את מחלות הלב וכלי הדם ומוביל להתאבדות. לאחרונה, מחקר יפני הראה כי האנשים ששונאים את החיים חשופים לסכנת המוות בתוך כמה שנים. סכויי המוות הגוברים מקורם הוא מחלות הלב וכלי הדם והגורמים החיצוניים שהנפוץ ביותר מהם הוא גורם ההתאבדות

ד"ר תושימסא ועמיתיו בפקולטה לרפואה שליד אוניברסיטת תוהוכו אומר שהמחקר הזה הוא הגדול ביותר מסוגו עד כה, המחקר הזה חוקר את השפעת השמחה והאושר והרצון הטוב להשאיר בחים על סכויי המוות הפתאומי. המחקר הזה נחשב למחקר השני שחוקר את המוות כתוצאה מסיבות מסוימות.

החוקרים בדקו 43,390 בני אדם שגילם בין 40 ל- 79 שנים, שחיים באזור אוסקי ועקבו אחריהם במשך שבע שנים שבמהלכן נפטרו 3048 בני אדם מהם, החוקרים שאלו את כלל המדגם "האם אתה מרגיש שמחה בחיים שלך ?

59 אחוזים מכלל המדגם השיבו בחיוב ו- 36.4 אחוזים מכלל המדגם אמרו שאינם יודעים בעוד ש4.6 אחוזים באופן שלילי ואמרו לא.


 

 

האנשים שאינם מרגישים בשמחה היו לא נשואים וחסרי עבודה וסובלים מבעיות בריאותיות והפרעות נפשיות בצורה גדולה יותר משאר האנשים מכלל המדגם, בדרך כלל, האנשים האלה היו בעלי פעילות גופנית מוגבלת. מתוך 186 בני אדם נפטרו כתוצאה לסיבות חיצוניות בקרב המשתתפים במחקר נפטרו 90 בני אדם כתוצאה של התאבדות!!!

אלא, לאחר שהחוקרים השתמשו בטכניקות סטטיסטיות להשוות בין הגורמים האלה, התברר שהאנשים שאין להם שמץ של שמחה היו נתונים לסכנת המוות במהלך תקופת המעקב לעומת האנשים שנהנים מתחושת האושר והשמחה, ללא קשר להיסטוריה הרפואית או שתיית אלכוהול.

בדרך כלל, האנשים שאינם מרגישים בשמחה היו נתונים יותר לסכנת המוות בזה 50 אחוזים במהלך תקופת המעקב לעומת האנשים שמרגישים בשמחה ואושר. האנשים האלה היו נתונים בסכנת המוות בזה 60 אחוזים כתוצאה ממחלות הלב וכלי הדם, החשוב ביניהן השבץ המוחי, ונתונים לסכתנת המוות כתוצאה מסיבות חיצוניות בזה 90 אחוזים.

השוואת התוצאות של המחקר הזה עם הוראותיו של האיסלאם

אנו מפיקים כמה מסקנות ממחקר זה שישנם כמה דברים שמשפיעים על בריאותו וחייו של האדם, אנו מסכמים את המסקנות האלה בכמה נקודות ומשוויאים את זה להוראות של דתנו החניף "דת האיסלאם ", האם תואם למידע או סותר אותו  ?

 • המחקר מדגיש שרוב האנשים שסובלים ממחלות הלב מתוך כלל המדגם היו לא מאושרים ולא נשואים! מכאן, אנו יכולים להסיק את המסקנה שהנשואין מוביל לשמחה ואושר, זה ברור ביותר באיסלאם, אללה ישתבח שמו והנביא עליו השלום המליצו למוסלמי לשאת לו אישה שתהיה לו שמחה ושכינה. הנביא הורה גם שהדת לא תשתלם ללא נישואין .
 • רובם של אלה שמרגישים באומללות היו סובלים מבעיות בריאותיות, חלק מהם נפטר באופן פתאומי וחלק מהם התאבדו ... האנשים האלה היו מבוטלים, כאן אנו זוכרים שהאיסלאם הורה לנו על העבודה והמדע, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו נשגב: " אשר למאמינים ולעושי הטוב, אלה ייכנסו לגן עדן, ולנצח ישכנו בו " ( סורת הפרה: 82) ונזכרים שהקוראן הקדוש העלה את מעמדם של המדענים ותיאר אותם שהם היראים את אללה מכל עבדיו.
 • אנו נבחין במחקר הזה שישנם מספר של אומללים שאינם משכילים ! הדבר הזה מעיד על חשיבות תפקידו של המדע בבריאות ושמחתו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ... המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו " ( סורת היוצר: 28 ) אללה יתעלה אומר בפסוק אחר: " אללה עד כי אין אלוה מבלעדיו, וכן (יעידו) המלאכים ואנשי הדעת, ומנהגו צדק. אין אלוה מבלעדיו, האדיר והחכם" (סורת בית עמרם: 18) . אללה ישתבח שמו ויתעלה הדגיש את החשיבות של המדע והמדענים, הוא אומר בספרו הנשגב: " הוי המאמינים, כאשר אומרים לכם לפנות מקום ישיבה, פנו, ואללה יפנה לכם. וכשאומרים לכם לקום, קומו, ואללה ירומם במעלות את המאמינים אשר בכם ואת אלה אשר ניתנה להם הדעת. אללה מכיר את מעשיכם לפני ולפנים " (סורת המתנצחת: 11).


 

 •  
 • העצב מוביל למוות!! ישנם הרבה מחקרים שמדגישים שהצער מוביל למוות פתאומי, החוקרים חקרו הרבה מקרים של מוות פתאומי, ההתאבדות ושבצי מוח והתקפי הלב, אז החוקרים הגיעו למסקנה שהצער מזיק לגוף באופן משמעותי באופן כלל ולמערכת החיסון בפרט מכיוון שהצער מפחית את היעילות שלו.

הנה, אנו מבינים למה אללה יתעלה צווה למאמינים שלא יצטערו ,אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אל תרפינה ידיכם ואל תצטערו, כי תהיה ידכם על העליונה, אם מאמינים הנכם " ( סורת בית עמרם: 139 ) אללה יתעלה צווה לנביא מוחמד עליו השלום שלא יצטער, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב "אל יעציבוך המזדרזים לכפור, הם לא יזיקו לאללה כמלוא נימה. אללה לא יאהב לתת להם חלק בעולם הבא, וצפוי להם עונש כבד " ( סורת בית עמרם: 176).

אללה יתעלה בישר את המאמינים שלא יצטערו ברגע המוות שנחשב לרגע החשוב ביותר בחיי האדם!! הוא אומר: " האומרים, ריבוננו הוא אללה, והמישירים לכת –המלאכים יורדים אליהם ממרומים ואומרים, אל תפחדו ואל תצטערו, והתבשרו בגן עדן אשר הובטח לכם " (סורת המוצגים אחד אחד: 30). אללה בישר גם את המאמינים כי לא יצטערו ביום תחית מתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי עבדי,היום לא ייפול עליכם פחד ולא תצטערו " ( סורת עיטורי הזהב: 68) וכי לא יצטערו כאשר נכנסים לגן עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " האם על אלה נשבעתם כי לא יפרוש אללה רחמיו עליהם ?-היכנסו אל גן עדן ! לא ייפול עליכם פחד ולא תצטערו " ( סורת ממרום החומה: 49 ).


 

 

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום צווה לחברו אבו בכר ירצהו אללה שלא יתצטער בעודם במערה במצב הקשה ביותר: " ... והוא שני מן השניים: שניהם היו במערה, והוא אמר לחברו, אל תתעצב: אללה עמנו! אז הוריד אללה את שלוותו ממרומים והשכינה עליו, וסייע לו בגדודים אשר נסתרו מעיניכם, והשפיל את אמרת הכופרים. אמרת אללה היא העליונה, ואללה אדיר וחכם " (סורת ההצהרה: 40).

אללה ישתבח שמו צווה לנביא מומחד ולכל המאמינים שלא יצטערו לראות את אתאיסטים תוקפים את האיסלאם ומבקרים אותו ומנסים להכתים את תדמיתו של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " עמוד בעוז רוח, ואללה הוא אשר יעזור לך לעמוד. אל תצטער בעטיים ובל יציקוך מזימותיהם.* אללה עם היראים ועם המיטיבים ." (סורת הדבורה: 128-127).

אללה יתעלה צווה למרים עליה השלום שלא תצטער, הוא אומר בקוראן הקדוש: " הוא קרא אליה מתחתיה ואמר, אל תצטערי! ריבונך נתן פלג מים לרגליך " (סורת מרים: 24 ) המדענים הוכיחו כי העצב משפיע על העובר באופן שעלול לגרום למומים, לכן, צווה אללה יתעלה למרים עליה השלום שלא להצטער!!

אללה ישתבח שמו צווה לאמו של "משה " עליו השלום שלא להצטער!! מכוון שהצער משפיע על  האיכות של חלב האם באופן שלילי, אללה ישתבח שמו רצה שתניק את בנה, הוא אמר בספרו הנשגב: " הורינו לאמו של משה לאמור, היניקי אותו, ואם יגבר חששך לגורלו, השליכיהו לים, ואל תפחדי ואל תימלאי צער. השב נשיבו אליך ונשים חלקו עם השליחים " (סורת ספור המעשה: 7(

אללה ישתבח שמו צווה לנביא לוט עליו השלום שלא להצטער! אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " בבוא שליחינו אל לוט, נמלא לבו חשש לגורלם וקצרה ידו מלהגן עליהם, הם אמרו, אל תחשוש ואל תצטער, כי נציל אותך ואת בני משפחתך, חוץ מאשר את אשתך. היא תיוותר מאחור " (סורת העביש: 33).

לבסוף, אללה יתעלה מבשר למאמינים שלא יהיו עצובים לעולם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו השנגב: " המאמינים ועושי הטוב ומקיימי התפילה ונותני הזכאת, שכרם שמור להם אצל ריבונם, ואל ייפול עליהם פחד ולא יצטערו ." (סורת הפרה: 277 ).

קוראים יקרים תבחינו איתי במילה "לא" שבאה לפני המילה "יצטער" באופן מתמיד, הדבר הזה מעיד על כך שהאדם המאמין לא יצטער לעולם, אלא שישמח ברחמיו של אללה יתעלה, ותמיד מתבשר בטוב, אנו מתפללים לאללה יתעלה שנהיה עם אלה שהקוראן הקדוש דווח לנו עליהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, בברכות אללה וברחמיו, בזאת ישמחו, כי טוב הדבר מכל אשר יאגרו " (סורת יונה: 58).

 

Previous article Next article

Related Articles with העצב מגביר את סכנת המוות

 • הסוף

  Site Team

  סופם של כל היצורים ביקום הוא המוות , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" כל אשר בארץ סופו לכלות,* ויישארו רק

  04/05/2014 1730
 • השמירה על היחוס

  Site Team

  בהיותה הגרעין  העיקרי של החברה, וכדי לשמור עליה מפני התפרקות יחס האיסלאם למשפחה חשיבות רבה והבטיח לה טיפול

  02/03/2014 1579
 • כללי ההצטחקנות והפינוק ביו בני הזוג

  Site Team

  כפי שנאמר האיסלאם רואה ביצר המין יצר נורמאלי שיש למלאו בדרך ליגאלית ובצל תנאים וכללים לכן הוא מחשיב יצר זה ומעודד

  15/12/2013 1675
הידיעה אללהIt's a beautiful day