כוח השליטה בכאב


Site Team

Article translated to : العربية Русский

כוח השליטה בכאב

החוקרים הוכיחו כי הכאב הוא סתם אשליה!! הם הוכיחו גם כי האדם יכול לשלוט בכאב אם הרגיל את המוח לקבל את הכאב, דבר מוזר הו א כי הקוראן הקדוש דבר על העובדה הזאת באופן ברור לגמרי לפני 1400 שנים.

רוב המדענים מדגישים כי הכאב מתחיל במוח ומדגישים גם כי ההתנגדות לכאב נמצאת במוח גם כן, לכן, המדענים מנסים היום לגלות את סודות המוח ואיך יכול לשלוט בכאב ומנסים גם להגיע לשיטות טבעיות לטפול בכאב ללא תרופות או סמים.

מה שאני רוצה לומר כי הקוראן והסונה דיווחו לנו על העניין הזה, אנו מוצאים שהלב של האדם המאמין יירגע מיד לאחר שמיעת הפסוקים של הקוראן הקדוש, אפילו שהקוראן הקדוש מדווח לנו על התפקיד החשוב של הלב ברכוך הכאב, מדעני המערב מזניחים את העובדות האלה, מכוון שהידע שלהם מוגבל.

לפני סקירת הגילויים המדעיים החדשים של המדענים הגרמנים, אנו מציגים כמה פסוקים מהקוראן הקדוש שבהם אללה יתעלה וישתבח שמו דיווח לנו על העניין הזה, כאן, אנו זוכרים אחד הפסוקים הגדולים שמפיג את הכאב של כל מאמין אמיתי מיד. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "הם המאמינים אשר לבם בטוח בזכר אללה, אכן בזכר אללה יבטחו הלבבות " (סורת הרעם: 28), הקוראן הקדוש מדגיש את תפקידו של הלב מכיוון שכל הפרעה במערכת עבודת הלב משפיעה על מערכת עבודת המוח.

הכאב הכרחי להגן על הגוף

הכאב הוא מנגנון ההגנה של הגוף, ולמרות מגוון הגורמים הקשורים לכאב אלא שהרפואים רואים כי האדם יכול לשולט על חלק מהגורמים האלה. הרופאים ממליצים לחולים לעשות תרגילים מסוימים שמשפיעים על השיטה של המוח להתמודד עם הכאב, רצי המרתון יכולים ללכת למרחקים ארוכים מבלי להרגיש בכאב, מכוון שאינם חושבים על הכאב.

למרות זאת, האדם לא צריך להיות ספורטאי מקצועי עד שיכול להשתמש בכוח השכלי כדי למנוע את הכאב, ד"ר רוידגר פביאן ראש האגודה הגרמנית לטפל בכאבים אומר:" הכאב הוא תגובה הרגשתית כנגד תהליך הערכה במוח. ד"ר פבין הוסיף כי כל אדם יכול לשלוט בתהליך הזה.

ד"ר רולף דיתליף ראש האגודה הגרמנית לחקירת הכאב מבהיר כי ההרגשה בכאב היא דבר אישי, שמובהר במרחק של שצריך הכאב עד שיגיע למוח. הקולטנים החושים מעבירים את האות לחוט השדרה, מערכת העצבים המרכזית מעבירה את האות הזה למוח אשר מטפל באות בדרך מסוים.

כיצד מטפל המוח בכאב ؟

ד"ר פביאן מצביע על כך שהמוח הוא אשר מחליט אם הדבר הזה חשוב או לא. הוא הוסיף כי הכאב נחשב למנגנון ההגנה של הגוף, וכי מעורר הכאב קודם לכל המעוררים האחרים בדרכם למוח, אלא שאפשר לתקוף אותו לפני שיגיע למוח על ידי תרופה, מי שהולך לרופא השיניים יודע את זה, הרופא משתמש בהרדמה מקומית אשר מונעת את האות של מעורר הכאב להגיע למוח.

ד"ר "תרידה " חושב שהגורם המשפיע ביותר הוא האופי של טיפול המוח במעוררי הכאב כשאר מגיעים אליו. הוא מסביר את זה, ואומר
"המוח יכול ללמוד שישנם חלק מהכאבים שאינם חשובים, אם נפגע האדם בשריטות בזרוע שלו הדבר הזה נראה רע מאוד, אלא שהאדם הנפגע יודע שזה לא מזיק, ולכן אינו מרגיש בכאבים, זה מבחינה, ומבחינה אחרת, המוח יכול להתרגל על הכאב במרוצת הזמן כמו שמתרגל על כוס קפה חם בבוקר!! 

ד"ר וולטר החוקר במכון מקס פלאנק לבריאות הנפשית אומר כי באמצעות האימונים, האנשים יכולים להשפיע על איכות הערכת הכאב במוח. האנשים שסובלים מכאב צריכים לשחק תפקיד חיובי בתהליך זה, מכיוון שאין במוח כפתור למחיקת הדברים כמו המחשב!! לכן, החולים חייבים לעשות את הדברים אשר נמנעים מהם כתוצאה מכאב אחרי הטפול, מכיוון שדבר זה דוחף את המוח לטשטש את הזכרונות הישנים של הכאב ומחליף אותם בזכרונות חיוביים חדשים.

הפחד מכּאב גרוע יותר מהכאב עצמו!!

הדבר הזה נכון במיוחד לגבי ילדים, הפחד מכאב אצל הילדים בדרך כלל גדול יותר מאשר הכאב עצמו. כאשר הילידים נפצעים, אז התגובה שלהם בדרך כלל מבוססת על ההתנהגות של ההורים שלהם, כפי שהבהיר אולריתש פיגלר חבר האגודה לרפואת ילידים. פיגלר הוסיף: "ככל שזעקות של הילד היו גבוהות וקצרים יותר ככל שהפגיעה היתה מזיקה פחות ", לכן, המומחים ממליצים להורים שלא יביעו את בהלתם  בעת פיגיעת הילידים שלהם. ד"ר פביאן אומר בהקשר הזה "הרגיעה היא תגובה שמעניקה לילדים תחושה כי הפציעה אינה חמורה " ההסבר הזה מפחית את התחושה של הכאב באופן ניכר.

הקוראן הקדוש מרגיל אותנו שלא לפחוד אלא מאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " עם אלה אשר מסרו את שליחות אללה ויראו אותו ולא איש זולת אללה. אין כאללה לעשיית החשבון." (סורת המחנות: 39). קוראים יקרים, תבחינו איתי בפסוק הקוראני הזה שמעניק לאדם את הכוח והסמיכה על ההשגחה העליונה של אללה יתעלה, ומרחיק את הפחד, הדאגה וההפרעות הנפשעות.  

הפסוק הזה מעניק לנו את האושר דווקא בזמנים כאלה, שבהם התרבו המראים המעצבים והאתאיסטים והספקנים. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אל יעציבוך המזדרזים לכפור. הם לא יזיקו לאללה כמלוא נימה. אללה לא יאהב לתת להם חלק בעולם הבא, וצפוי להם עונש כבד " (סורת בית עמרם: 176).

בעוד שהפסוק הזה מעניק לנו את הדוגמה הטובה ביותר לטפל בפחד והעצב, כאשר הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום היה במערה עם חברו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אם לא תושיטו לו עזרה ,הנה אללה כבר עזר לו כאשר גירשוהו הכופרים והוא שני מן השניים: שניהם היו במערה, והוא אמר לחברו, אל תתעצב: אללה עמנו! אז הוריד אללה את שלוותו ממרומים והשכינה עליו, וסייע לו בגדודים אשר נסתרו מעיניכם, והשפיל את אמרת הכופרים. אמרת אללה היא העילונה, ואללה אדיר וחכם." (סורת ההצהרה: 40). כאן, אנו מבינים שהקוראן הקדשו גורם לך לחיות עם אללה באופן מתמיד ולשכוח את הדאגות, הכאב והצער, כאשר אתה קורא בקוראן הקדוש אז תהיה בהשגחתו של אללה יתעל בורא היקום, שום דבר לא יכול להעניק לך את התחושה הזאת מלבד קריאת הקוראן ספרו הנשגב של אללה יתעלה ריבון העולמים.!!

לכן, אללה יתעלה פונה לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, ולכל האנשים שאוהבים את הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "עמוד בעוז רוח, ואללה הוא אשר יעזור לך לעמוד. אל תצטער בעטיים ובל יציקוך מיזמותיהם. * אללה עם היראים ועם המיטיבים." (סורת הדבורה: 128-127) כאשר יתרגל האדם על הסבלונות אז הוא נותן מסרים למוח להפסיק את הכאב, וכאשר ירגיש האדם בקיומו של אללה לצדו אז הוא שוכח את הכל, חוץ מאללה יתעלה!! התחושה הזאת מעניקה לאדם את האושר בעוד שמדענים לא יכולים להעניק לו את האושר האמיתי. הפסוק הקוראני הזה מספיק כדי לתת לאדם את האושר ברחמיו של אללה יתעלה ריבון העולמים.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " הוי האנשים, הנה ניצנו לכם מעם ריבונכם מוסר השכל ומרפא ללבבות והדרכה ורחמים למאמינים .* אמור ,בברכות אללה ורחמיו, בזאת ישמחו, כי טוב הדבר מכל אשר יאגרו " (סורת יונה: 58-57).

הכאב חסד מאללה יתעלה!

במצבים החמורים ביותר،הגוף יהיה מוכן לרכך את הכאב על ידי גורמי רכוך הכאב החזקים ביותר, רצי המרתון יכולים לעכב את הכאב עד סוף המירוץ. ד"ר דיסגלגנסביר מדגיש כי המוח מפריש שני חומרים הם  אדרנלין ואנדרופין, שמייצרים את מה שנקרא בשם הרמה הגבוהה של הרץ אצל הרצים המקצועיים שגורמת להם שלא להרגיש בכאב.

הגוף נוהג באותה שיטה עם מקרי הפציעות הקשות, הפרופסור הגרמיני מצביע על כך שלאחר תאונת דרררכים, למשל, חומר האנדרופין מאפשר לאדם להניע את רגלו השבורה ולצאת מהרכב, אלא שהנוירוטרנסמיטרים לא פועלים במצבים הקשים בלבד, מכיוון שנטילת כדור של תרופאות דומה -שאין לו כל השפעה רפואית – יכולה לשנות את תפיסת החולה לכאב, והוסיף " העניין תלוי בהכרת האדם החולה" .

הכאב נחשב לאינדיקטור על קיומה של הפרעה בגוף, כגון הפגיעה בשבר, מחלה וכוויות או אחרת. וככל שהכאב היה חזק ככל שהפגיעה היתה גדולה ויש למהר לטפל אותה, ללא הדבר הזה שאללה יתעלה העניק לאדם, אז האנשים מתים ולא מרגישים בזה, הכאב הוא דבר הכרחי להמשך החיים, הכאב פועל כמו מעורר לאדם על קיומה של מחלה בגוף, הכאב הוא אחד חסדיו של אללה יתעלה שהעניק לבני האדם, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " ונתן לכם את כל משאלות לבכם. אם תאמרו לספור את חסדי אללה לא תוכלו למנות את כולם, האדם בן עוולה הוא וכופר מושבע ." (סורת אברהם: 34).

 השליטה על הכאב

  הפרופסור הגרמני מדגיש כי התורשה משחקת תפקיד חשוב בהרגשה בכאב, חלק מהאנשים אינם מרגישים בכאב בכלל מאז לידתם בגלל כוננות גנטית מיוחדת, החומרים שמעצרים את הכאב בגוף לא נמצאים אצל רצי המרתון בלבד, אלא שהאדם יכול לזרז אותם על ידי כוח השכל. ד"ר דיסגלגנסביר אומר שהאנשים שרוצים להשפיע על הכאב במשך תקופה ארוכה חייבים שלא יפחדו מהכאב, וכי כל אדם שנהנה ברוח היוזמה ומוח יכול לעשות את זה.

הכל נישב במוח, אלא שהנחת המוח שלך הוא יוציא מסרים לאיברי הגוף, אז אתה תרגיש בכאב תיכף להתרחשות כל בעיה כלשהי. אבל אם הרגלת את המוח שלך שכל הבעיות, מחלות וחששות הם דברים שאפשר בקלות לשולט בהם, אז המוח שלך יגיב בהדרגה למסרים אלה, הדבר שעוזר לשלוט בכאב!!

הקוראן מסייע לך לשלוט על כאב

כמובן, אנו רואים שמדענים מנסים להבין את טבעו של הכאב על מנת למצוא דרכים להתגבר עליו, וחושבים כי הדרך הטובה ביותר שהאדם ירגיל את עצמו לסבול את הכאב, אולי שתתפלאו אם ידעתם כי הקוראן הקדוש הוא הספר שקבע לנו את הדרכים להתגבר על הכאב, דרך הרבה פסוקים, אפילו שכל פסוק בקוראן נחשב לטיפול, ריפוי ונוחות ושלווה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "ידידי אללה, לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו .* הם המאמינים והיראים * ולהם הבשורה בחיי העולם הזה ובעולם הבא. אין לשנות את דברי אללה, וזוהי הזכייה הכבירה .* אל יעציבוך דבריהם. הכוח האדיר כולו ביד אללה: הוא השומע והיודע." (סורת יונה: 65-61 ) קוראים יקרים, תבחינו איתי בפסוקים האלה שמעניקים לאדם המאמין את הביטחון והכוח ומרחיקים ממנו את הצער והפחד שנחשבים לשני הגורמים החשובים שגורמים לכאב, העצב על מה שקרה בעבר והפחד מהעתיד, זאת אומרת שאללה יתעלה כלל את העבר והעתיד בפסוק הזה: " לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו", עד שנגיע לשלב הזה אנו חייבים להשיג שני דברים: האמונה ויראת אללה:  "הם המאמינים והיראים".

קוראים יקרים, תבחינו איתי בספרו של הנביא יעקב עליו השלום שנחשב לדוגמה ומופת הטובה ביותר לסבלנות והטיפול בכאב, הנביא יעקב עליו השלום אבד את שני בניו ואבד את עיניו ולמרות כל זה לא אבד את התקווה ברחמיו של אללה יתעלה! תראו איתי במה שאמר לבניו לאחר שנים ארוכות של צער וסבל: " בני, לכו והתחקו אחר יוסף ואחיו, ואל תיוואשו מרחמי אללה, רק האנשים הכופרים יאמרו נואש מרחמי אללה " (סורת יוסף: 87 ) בכל פעם שאני קורא את הפסוק הזה אני מרגיש בשמחה ואושר שקשה לתאר במילים, אם היתי נתון בבעיה כלשי, אני זוכר את הפסוק הזה: "ואל תיוואשו מרחמי אללה, רק האנשים הכופרים יאמרו נואש מרחמי אללה " אז, החששות נעלמים והכאב מתפוגג ולא ישאר בזכרוני חוץ מהאושר והשמחה באללה הרחמן.

קוראים יקרים, אתם צריכים לדעת כי אללה יתעלה גדול יותר מכל הבעיות, החששות והחטאים שלכם, מכוון שרחמיו של אללה יתעלה ממלאים את השמים והארץ .... קוראים יקרים, לא תאבדו את התקווה מרחמים של אללה ישתבח שמו ויתעלה, מכוון שאללה מרחם עליכם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אשר ברא את היקום, הגלקסיות, הכוכבים וכוכבי הלכת פונה לאדם החוטא, החלש והרחוק מדרכו של אללה בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה. אללה מוחל על כל החטאים. הן הוא סולח ורחמן " (סורת החבורות: 53) כאן, אנו פונים לאלה האתאיסטים שטוענים כי "אלוה האסלאם " כפי שטוענים, לא יודע את הרחמים, חס וחלילה, אני מקווה שיהרהרו במלים האלהיות המלאות ברחמים : ."אללה מוחל על כל החטאים".

ואם אף אחד הריע לספקנים אלה, אז יאחלו שנמחקו מהעולם, והלבבות שלהם יתמלאו בכעס, איבה וטינה, ולמרות החסדים הרבים של אללה יתעלה ולמרות שאללה יתעלה הכפיף לנו כל דבר ביקום, אנו מוצאים שישנם אנשים שמתכחשים לחסדים האלה, הדבר העצוב והמוזר שאינם מכירים בבורא יקום יתברך ויתעלה!! ולמרות כל זה אללה יתעל פונה להם: " אל תיוואשו מרחמי אללה"!!! האם לא האלוה הזה ראוי לפולחן ולהאמין בו?!!

לבסוף, אני זוכר את התפילה של הנביא איוב עליו השלום שבו התפלל לאללה יתעלה כאשר הכאב והמחלה התישו אותו: "אשר לאיוב, הוא קרא אל ריבונו ואמר, פגעה בי צאה, ואתה הרחום שברחומים " (סורת הנביאים: 83) אני ממליץ לכל הסובלים מכאב, מחלה או בעיה כלשהי להתפלל בתפילה הזאת .   

Previous article Next article

Related Articles with כוח השליטה בכאב

 • חלקי העור המרגישים את הכאב

  Site Team

  חלקי העור המרגישים את הכאב בעבר,חשבו ש...להרגיש את הכאב,זה תלוי רק במוח.אבל המחקרים החדשים גילו שישנם חלקים

  27/11/2010 3876
 • הברכה של הדמעות

  Site Team

  הברכה של הדמעות   האם חשבת פעם על התעולות של הדמעות שאללה הכפיף לך? האם חשבת על התוצאות הנפשיות של

  12/12/2009 6642
 • הכאת נשים בדתות אחרות

  Site Team

  עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן, או מקום מסויים, או חברה מסויימת, אבל זה דבר שנמצא בכל החברות, בכל הדורות בלי

  02/04/2014 1634
הידיעה אללהIt's a beautiful day