הברכה של הדמעות


Site Team

Article translated to : العربية Русский

הברכה של הדמעות

 

האם חשבת פעם על התעולות של הדמעות שאללה הכפיף לך? האם חשבת על התוצאות הנפשיות של הדמעות הנובעות מייראת אללה?

מה יקרה אם אין דמעות בעינו של האדם ?

מה התועלת של הדמעות ?

האם הן סתם אמצע לבכות ?

השאלות הללו עלולות לעלות בדעתו של האדם שמהרהר בבריאת אללה יתעלה שאמר בספרו הנשגב: " הארץ מלאה אותות לנכון לשתכנע, * וגם אתם. האם לא תבחינו? " (סורת הזורות: 22-21.( 

אללה ישתבח שמו סיפק לעינים שלנו בעפעפים שמצמצים בכל כמה שניות להניע את הנוזל בעיניים להרטיב אותם ולהגן עליהם מפני היובש, כאשר יפחתו כמויות הנוזל המפורש ירגיש האדם ביובש עיניו וירגיש בכאב בלתי נסבל! הנוזל הזה (הדמעות) שוטף את העיניים ומהגן עליהם מפני החיידקים!!


 

 

אללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש כי הבכי הוא אחד התכונות של המאמינים, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " ובשומעם את אשר הורד אל השליח ממרומים, אתה רואה את עיניהם זולגות דמעה, כי הכירו באמת. יגידו, ריבוננו, מאמינים אנו, על כן כתוב לנו את חלקנו עם המעידים ." (סורת השולחן: 83). כאן אנו נהרהר במשפט הזה "זולגות דמעה", המדענים הוכיחו שיש בעין בלוטות קשורות למוח האחראיות על הפשרת הדמעות שדומות לתעלות המים שעולות על גדותיהן בעת זרימת המים בשפע!! 

אללה יתעלה שיבח אלה שמדמיעים כאשר מאזינים לקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו אמר בספרו הנשגב: " הם יפלו בוכים אפיים ארצה, והוא יוסיף להם ענווה . " (סורת המסע הלילי: 109 ) קוראים יקרים, אנו אומרים שהבכי מיראת אללה יתעלה מייצר את הסוגים הטובים ביותר של הדמעות בניגוד לדמעות שבאות כתוצאה לפחד, עצב או דיכאון. הבכי הוא חסד אמיתי, הדמעות נחשבות לברכה שאיננו מרגישים בה אלא כאשר נאבד אותה, השבח לאללה ריבון העולמים.

Previous article Next article

Related Articles with הברכה של הדמעות

הידיעה אללהIt's a beautiful day