החשיבות של ההתנהגות החיובית בחיי האדם המא


Site Team

Article translated to : العربية Русский

החשיבות של ההתנהגות החיובית בחיי האדם המאמין

אם נהרהר בהוראות והאיסורים של הקוראן הקדוש, נבחין כי הקוראן הקדוש מלא בהתנהגיות חיוביות, לכן האדם המאמין יהיה מאושר בחיים שלו, זה מה שהמדענים הוכיחו לאחרונה.

במאמר שפורסם באתר החדשות  BBC נאמר כי החוקרים באוניברסיטת טקסס גילו כי ההתנהגות החיובית דוחה את סימני ההזדקנות. החוקרים אומרים שהופעת סימני ההזדקנות אצל שהאנשים שמסתכלים על החיים באופן אופטימי פחותה יותר מאשר של האנשים הפסימיסטים. החוקרים הוסיפו כי תוצאות המחקר שפורסמו בכתב העת "פסיכולוגיה והגיל " מצביעות על כך שהגורמים הנפשיים בנוסף לגנים והבריאות הפיזית משחקות ביחד תפקיד משולב בקביעת המהירות של ההזדקנות

צוות חוקרים מאוניברסיטת טקסס ערך ניסויים על 1558 בני אדם בגיל ההזדקנות כדי לחקור את הקשר בין הרגשות החיוביות לבין תחילת שלב ההזדקנות, בתחילה המחקר מזה שבע שנים, כל המתנדבים להשתתף במחקר היו במצב בריאותי טוב.

החוקרים מדדו את ההתפתחות של הסימפטומים של ההזדקנות אצל המשתתפים על ידי מדידת אובדן המשקל, המאמץ, מהירות ההליכה וכוח האחיזה, החוקרים גילו כי הסימפטומים של ההזדקנות אצל המשתתפים בעלי חזון חיובי לחיים היו פחותים יותר משאר האחרים. החוקרים הדגישו את הצורך לעריכת עוד מחקרים כדי להבהיר את הסיבה של הקשר זה

עם זאת החוקרים חזו כי הרגשות החיוביות עשויות להשפיע באופן ישיר על הבריאות על ידי שינוי האיזון הכימי בגוף, אולי שסיבת הקשר זה היא שהגישה האופטימית מסייעת בשיפור בריאותו של האדם באמצעות הצלחת האנשים האלה בחיים.

והנה אני רוצה להזכיר לכם את הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה וישתבח שמו: " אמור, בברכות אללה וברחמיו, בזאת ישמחו, כי טוב הדבר מכל אשר יאגרו " (סורת יונה: 58) הפסוק הזה מדווח לנו כי האדם המאמין שמח ברחמיו של אללה יתעלה, השמחה הזו היא סוג של התנהגות חיובית, וגם בתור אופטימיות אשר מעניקה לאדם המאמין את האושר ואריכות בימים ומגבירה את החסינות של הגוף מפני המחלות

ראש צוות המחקר ד"ר גלן אוסתיר אומר: אני חושב שיש קשר בין השכל לגוף, המחשבות, ההתנהגות והרגשות שלנו משפיעות על תפקידי הגוף ועל הבריאות באופן כללי באמצעות מנגנונים ישירים כגון תפקידי מערכת החיסון או באמצעות מנגונים לא ישירים כמו רשתות התמכיה החברתית.

במחקר אחר שפורסם באותו כתב עת, החוקרים הצביעו על כך שהחשיבה משפיעה על הביצוע הפיזי, במהלך המחקר הזה, החוקרים באוניברסיטת צפון קרולינה  ביקשו מ 153 בני אדם בגילאים שונים לערוך בדיקות לזיכרון אחרי ששמעו מילים חיוביות ואחרות שליליות

המשפטים השלילים כללו ההפרעה, שטיון ודמנציה, בעוד שהמשפטים החיוביים כללו ההישגים וההתצטיינות. התוצאות העלו כי ביצוע הזיכרון אצל המשתתפים המבוגרים במחקר היה חלש כאשר שמעו את המשפטים השלילים.

לעומת זאת, ישנם הבדלים ניכרים בביצוע הזיכרון בקרב הצעירים והמבוגרים ששמעו את המשפטים החיוביים, החוקרים אומרים שהמחקר מצביע על כך שאם התייחסנו אל הקשישים בהיותם חברים פעילים בחברה אז יהיו פעילים. ד"ר תומאס הס ראש צוות החוקרים אמר: אולי שישנם סיבות חברתיות שמשפיעות באופן חזק על ביצוע הזיכרון אצל המבוגרים.

זה מזכיר לי את החדית' של הנביא עליו ברכה ושלום בה הוא אומרר: " המאמין החזק טוב יותר ומאוהב יותר לאללה מהמאמין החלש ובשניהם יש טוב" זה מאיץ במאמין להיות חזק, לא רק בגוף אלא גם באימונה, תרבות, מוסר וסבלנות .

הסבלנות נחשבת להתנהגות חיובית גדולה, המדענים לא הבינו את החשיבות של הסבלנות אלא לאחרונה. אללה ישתבח שמו עשה את ההכנסה גן עדן ללא חשבון התגמול של הסבלונות. תבחינו איתי בהבטחה האלוהית המדהימה הזאת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הוי עבדי המאמינים, יראו את ריבונכם! לעושי הטוב בעולם הזה תשלום טובה, ארצו של אללה רחבת ידיים היא. לעוזי הרוח ישלום שכרם במלואו ובלא חשבון . " (סורת החבורות: 10).

כמו כן, הקוראן הקדוש מדווח לנו כי המאמין אינו מצטער מכוון שהעצב בתור התנהגות שלילית. אללה ישתבח שמו ויתעלה קדם את המילה "לא" על המילה "מצטער" בכל הפסוקים בקוראן הקדוש, הדבר הזה מעיד על כך שהאדם המאמין אינו מצטער, תבחינו איתי במילים של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום שאמר לחברו במערה במצב הקשה מאוד, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אם לא תושיטו לו עזרה, הנה אללה כבר עזר לו כאשר גירשוהו הכופרים והוא שני מן השניים: שניהם היו במערה, והוא אמר לחברו, אל תתעצב: אללה עמנו! אז הוריד אללה את שלוותו ממרומים והשכינה עליו, וסייע לו בגדודים אשר נסתרו מעיניכם, והשפיל את אמרת הכופרים. אמרת אללה היא העליונה, ואללה אדיר וחכם " (סורת ההצהרה: 40) תבינו איתי כיצד הנביא עליו בירכת אללה ושלום לימד את חברו אבו בכר ירצהו אללה שלא להצטער, דברים אלה הם דבריו של נביא אשר נשלח מאללה בורא היקום ישתבח ויתעלה.

האופטמיות מובילה לחיים ארוכים

צוות של מדענים גילו ראיות שמוכיחות את התועלות של האופטימיות בחיי האדם, צוות פסיכולוגים אמריקאים גילו כי האנשים נטולי הדאגות והאופטימים עשויים לחיות חיים ארוכים לעומת עמיתיהם המודאגים.

קוראים יקרים תבחינו איתי בפסוק הקוראני הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:  " אל תרפינה ידיכם ואל תצטערו, כי תהיה ידכם על העליונה, אם מאמינים הנכם " (סורת בית עמרם: 139) הפסוק הזה מאיץ באדם המאמין לתהנהג באופן חיובי ושלא להצטער, המדענים אומרים כי הרגשת האדם בחולשה מפחיתה את היעילות של מערכת החיסון, המדענים אומרים גם כי הרגשת האדם בעצב באופן מתמיד מובילה להפרעות נפשיות שונות

במחקר שנערך על ידי המדענים באוניברסיטת ייל במדינת קונטיקט נאמר כי הסימפטומים של ההזדקנות מופיעים אצל האנשים שפוחדים מהזדקנות  בצורה מהירה יותר, במחקר שפורספם בכתב העת " Personality and social physiology  " המדענים אומרים כי האנשים שמקבלים את ההזדקנות ברוחב לב עלולים לחיות חיים ארוכים יותר משאר אלה שנגמלים מהעשון או שמתעסקים בפעיולות גופנית

האדם המאמין אינו פוחד מההזדקנות, מכיוון שהמאמין מצפה להיפגש עם אללה, לכן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "כל המצפה להיפגש עם אללה, הנה, בוא יבוא המועד אשר קצב אללה .הוא השומע והיודע ." ( סורת העכביש: 5 ) האדם המאמין שמח ברגע המוות ולא פוחד או מצטער, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב:
" האומרים, ריבוננו הוא אללה, והמישירים לכת –המלאכים יורדים אליהם ממרומים ואומרים, אל תפחדו ואל תצטערו, והתבשרו בגן עדן אשר הובטח לכם " (סורת המוצגים אחד אחד: 30 ) קוראים יקרים תבחינו איתי במסרים החיוביים למאמינים שמעניקים להם את חיי האושר והשמחה שנכללים בפסוק הזה, לכן, הפסוקים האלה מטפלים בדאגה בעוד שאמצעי הפסיולוגיה נכשלים!!

חוקרים אמריקאים גילו כי האנשים שאינם פוחדים מההזדקנות חיים שבע שנים וחצי בממוצע יותר מאלה שמבלים את זמנם בעודם מתחרטים על העבר. צוות החוקרים בראשות ד"ר רבקה לוי חושב כי ההתנהגות השלילית עם תהליך ההזדקנות משפיעה באופן ישיר על ההידבקות בחיים.

המדענים אומרים כי התוצאות החיוביות של קבלת חוק ההזדקנות גדולות יותר מאשר התהליכים הפיזיולוגיים כמו הורדת לחץ דם וכולסטרול שנחשבים לשני הגורמים שמעניקים לאדם ארבע שנות נוספות בחיים.

זאת אומרת, כי הגורם הנפשי חשוב יותר מהגורם הפיזיולוגי, במלים אחרות, ההוראות החיוביות של האדם משפיעות על שמחתו ואריכותו בימים בצורה גדולה יותר מהשפעה של התרופות והטיפול הרפואי!! לכן, אנו מוצאים שהקוראן הקדוש מלא בהוראות החיוביות, למשל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הוי עבדי אשר שיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה, אללה מוחל על כל החטאים. הן הוא סולח ורחמן ." (סורת החבורות: 53 ) הפסוק הזה מלא ברחמים ובפתאומיות, הדבר הזה מזכיר לנו את סיפורו של הנביא יעקב עליו השלום לאחר שאבד את שני בניו ולמרות את זה לא התייאש מרחמי אללה יתעלה, תראו איתי במה שאמר לבניו. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " בני, לכו והתחקו אחר יוסף ואחיו, ולא תיוואשו מרחמי אללה. רק האנשים הכופרים יאמרו נואש מרחמי אללה " ( סורת יוסף: 87 ) קוראים יקרים, תראו כיצד הקוראן הקדוש חשב את היאוש לכפירה באללה יתעלה!! הפסוק הקוראני מדווח לנו כי היאוש מרחמי אללה אסור באסלאם.

ההשפעה של ההתנהגות החיובית עם ההזדקנות גדולה יותר משאר הגורמים כמו שמירה על הפחתת המשקל, היגמלות מהעשון והפיעלות הגופנית שנחשבים לגורמים שיכולים להוסיף שלוש שנים נוספות בחיי האדם לכל היותר.

החוקרים הגיעו אל המסקנות האלה על ידי מחקר שכלל 660 מתנדבים בגיל חמישים ומעלה, החוקרים השוו את שיעורי המוות בכלל המדגם על ידי התשובות שלהם על השאלות של סקר דעת הקהל שנערך לפני 32 שנים. המרואיינים נשאלו על הסכמתם או התנגדותם לגבי כמה משפטים כגון " ככל אשר תזדקן ככל אשר תהי חסר תועלת " ד"ר לוי אומרת כי ההידבקות בחיים מבהירה באופן חלקי את הקשר בין החשיבה החיובית לבין האריכות בימים.

עם זאת, החוקרים מצביעם על כך שאין זו היא הסיבה היחידה לכך, החוקרים רואים כי הלחץ משפיע על הלב, מחקר אחר הראה כי הלבבות והעורקים של האנשים הפסימסטים אינם מגיבים היטב למתחים ולחצים.

החוקרים אומרים כי אפשר להניח כי עמדות החברה השליליות לגבי ההזדקנות עושויות להשפיע על האדם מבלי לדעת את זה. המדענים מדגישים כי המחקר שלהם מצביע על שני מסרים: הראשון, החשיבה השלילית מפחיתה את סיכויי החיים, השני, החשיבה החיובית מגבירה את הסיכוי להאריך בימיים. המדענים מזהירים כי ההתיחסות אל הקשישים בחברות המערביות באופן בלתי חיובי עלולה להחריף את הבעיות.

אנו יכולים להסיק ממחקרים האלו:

 • האופטימיות מגבירה את התנגדות הגוף למחלות ומעניקה את האושר לאדם, זה אחד התנהגויותיו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, כאשר נשאלה הגברת עאישה ירצהה אללה על טבעו של הנביא מוחמד עליו השלום אמרה: היה טבעו הקוראן. הנביא עליו בירכת אללה ושלום ישם את כל ההוראות של הקוראן באופן מלא, לכן, קבל את האושר האמיתי, אנו חייבים לקחת את הנביא מוחמד עליו השלום לדוגמה ומופת.למשל, ישנו כלל אלוהי מדהים להתמודד עם קשיים והבעיות, בעוד שהרפואה הנפשית אינה מסוגלת להעניק לנו את שביעת הרצון, אנו מוצאים כי הקוראן הקדוש מעניק לנו את זה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " נכתב בספר כי מצווה עליכם להילחם, אף כי מאוס עליכם הדבר. ואולם יש אשר תמאסו בדבר -מה אף כי טוב הוא לכם, ויש אשר תאהבו דבר-מה, אף כי רע הוא לכם. אללה ידע את אשר לא תדעו " ( סורת הפרה: 216 ). ואם ישמנו את הפסוק הזה אז נעלמים כל הבעיות והדאגות, מכיוון שהאדם המאמין שביע רצון בגזירת אללה, הדבר הזה נחשב לטיפול היעיל ביותר לדאגה.
 • החשיבה החיובית היא הגורם היעיל והחשוב ביותר לטיפול במחלות יותר מאשר הטיפול הרפואי!! הרופאים בעולם לא הצליחו להעניק את האושר או תקווה לאדם קרוב למוות, אלא, שההוראות של הקוראן הקדוש העניקו לנו את האושר, תראו איתי בנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום בעודו קרוב למוות, מה הוא עשה? האם היה מודאג או פוחד ? לעולם לא. הקוראן הקדוש סכם לנו את כל מה שנזכר לעיל בפסוק שבו פונה אללה יתעלה לנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום כדי ללמד אותנו את ההתנהגות החיובית בחיים שלנו, אללה אומר: " עמוד בעוז רוח, ואללה הוא אשר יעזור לך לעמוד. אל תצטער בעטיים ובל יציקוך מיזמותיהם .* אללה עם היראים ועם המיטיבים ." (סורת הדבורה: 128-127)
 • להתייחס למציאות ברצון טוב ובהסתפקות במועט יעשה האדם יותר מאושר ... אולם האדם הרוגז ולא מקבל את המציאות זה יהיה אחד האומללים .

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with החשיבות של ההתנהגות החיובית בחיי האדם המא

 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 2103
 • מה היא החשיבות של התפילה ؟

  Site Team

  מה היא החשיבות של התפילה ؟   התפילה היא הפולחן החשוב ביותר לאחר הצהרה על ההידבקות בשני עקרונות היסוד של

  07/01/2011 3799
 • טבע האדם (אלפיטרה)

  Site Team

  האמונה באללה מושרשת בטבע האדם. כל הבריות נולדו כאשר בבסיס טבעם האמונה וההכרה בקיומו של אללה, בלי צורך לחשוב על זה

  24/11/2019 615
הידיעה אללהIt's a beautiful day