לא נתן אללה לגבר שני לבבות בגופו!!


Site Team

Article translated to : العربية Русский

לא נתן אללה לגבר שני לבבות בגופו!!

הפסוק הקוראני הזה מעיד על מופלאות של הקןראן הקדוש מכיוון שהוא מדבר על אחת העובדות הרפואיות הוודאיות, הגבר לא יכול לשאת בשני לבבות בגופו, אבל מה לגבי האישה? קוראים יקרים באו לקרוא  .....

הפירוש של הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה: "לא נתן אללה לגבר שני לבבות בגופו " ( סורת המחנות: 4 ) משך את תשומת לבי, השאלה עכשיו היא, למה הזכיר אללה במיוחד את הגבר ? האם גכל להיות שיהיה לאישה שני לבבות בגופה?

לאורך ההיסטוריה, ראינו הרבה מקרים יוצאי דופן לתינוקות בשני ראשים או יותר מידיים או רגליים, אבל מעולם לא ראינו גבר שחי בשני לבבות, מכיוון שהלב הוא האחראי על ארגון תנועת הדם בגוף, לכן האדם לא יוכל לחיות בשני לבבות, אבל, מה לגבי האישה?

כשתיכנס האישה להריון יהיו בגופה שני לבבות, את לבה ולבו של התינוק שלה, ואפשר שתהיה הורה בכמה תאומים, לכן, יהיה בגופה כמה לבבות, אבל הגבר לא יכול לעשות את זה!! 


 

 

הלב הוא אחד האיברים החשובים ביותר בגופו של האדם, הלב מסדיר את זרימת הדם על פי שיטה מורכבת, הלב נברא בשלב מוקדם מאוד במהלך השבועות הראשונים של ההריון ומתחיל לממש את פעילותו באופן ישר, כמה מחקרים גילו כי הלב משחק תפקיד בתהליך היצירה והחשיבה והאימונה.

אולי שהתינוק נולד בשני לבבות " כמקרה יוצא דופן ", אבל התינוק הזה לא יגיע לשלב שבו יהיה גבר מכיוון שימות בעודו תינוק, לכן הפסוק הזה נחשב לנס ריפואי מכיוון שאף אחד לא יכול לקבוע שהתינוק לא יכול לחיות בשני לבבות!! לכן, אללה יתעלה אמר באותו פסוק: "לוא נתן אללה לגבר שני לבבות בגופו" ( סורת המחנות: 4 ) העובדה שאין גבר יכול לשאת בשני לבבות בגופו מעידה על כנות הקוראן הקדוש.

 

Previous article Next article

Related Articles with לא נתן אללה לגבר שני לבבות בגופו!!

 • סיכום

  Site Team

  האסלאם הוא המסר הנצחי של אללה יתעלה, הוריד על הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, מרגע הראשונה של הופעת האיסלאם הכריז על

  26/05/2014 144
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2561
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 1520
הידיעה אללהIt's a beautiful day