גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם

Site Team
Article translated to : العربية Русский

גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם

מחקר חדש מדגיש כי הקשרים החברתיים וההתעניינות בקשישים מהגנת עליהם מפני המחלות ומחזקת את החסינות שלהם ומסייעת להם לחיות חיים מאושרים.

הנסים של הקוראן הקדוש אינם מצטמצמים בנסים של התחום המדעי או הלשוני ... מכוון שאם הרהרנו בקוראן הקדוש אז אנו נמצא שיש נס אמיתי בכל פסוק, הדבר הזה העסיק אותי למשך שנים רבות כאשר היתי מהרהר בפסוק הקראני שבו אמר אללה יתעלה: " ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך-שניהם יחדיו או רק אחד מהם -אל תגידו להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד .* פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות ." (סורת המסע הלילי: 24-23 ) .

שאלתי את עצמי: אם הקוראן הקדוש הוא דבריו של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אז למה דיבר בעניינים כאלה? ולמה ציווה לגמול חסד להורים שלנו עד כדי כך ?

ולמה לא צווה לנוער למרוד בהורים ולהתקומם על הרעיונות הישנים כמו שאנו רואים במערב, במידה שבתי אבות התמלאו בקשישים וההורים?

המדענים החילו באחרונה להבין את החשיבות של טיפול בהורים אשר מסייע להם במניעת המחלות ומחזק את החסינות שלהם, אחד המדענים אומר כי הידידות היא " סם החיים האמיתי של הנעורים"  לגבי הקשישים, הפעילות החברתית שומרת על השלמות של תאי העצב במוח, זה על פי מחקר שנערך לאחרונה.

המחקר שנערך לאחרונה הדגיש כי הצלחת הקשישים להקים ידידיות שונות ויכולתם לשמור על הקשרים החברתיים שלהם מסייעות להם להרגיש כי הם קטנים יותר מאשר הגיל האמיתי שלהם, הדברים האלה מאפשרים להם לשמור על החיוניות והיכולת לנוע באופן פעיל.

המחקר שפורסם בכתב העת "מסמכים של הרפואה הפנימית " הבהיר כי המיומנויות הצנועתיות של הקשישים קשורות באופן ישר ליחסים ושיטות עבודה היום יומיים שמשפיעים באופן חיובי על המוח. ד"ר אהרון בושמן המומחה לנוירולוגיה באוניברסיטת "ראש" בשיקגו אשר פיקח על המחקר אמר כי הדבר שדחף אותם לערוך את המחקר הזה הוא הירידה ביכולות ומהירות התנועה אצל הקשישים לעומת היכולות שלהם בתקופת הנוערים.

הוא הוסיף: " המחקר הזה יאפשר לפתוח אפקים חדשים בפני המחקר על הקשר בין פעילות חברתית לבין יכולות התנועה של הקשישים "על פי המחקר, המדענים זהו חלק מההוכחות שמצביעות על כך כי ההשתתפות בפעילות מאיצות למחשבה וההשתתפות החברתית והפעילות הגופנית יכולות להפחית את ירידת התנועה הקשורה להזדקנות.

המחקר מוסיף כי הפעילויות האלה מיצרות חלבונים מסוימים אשר מסוגלים להגן על העצבים מפני המוות המהיר, בנוסף שהם מחזקים את הקשרים ביניהם, ההגנה הזאת מבטיחה לגוף את היכולת להמשיך בתנועה באופן פעיל כמו בשלב הנעורים

על פי המחקר, שכלל 906 אנשים שגילם הממוצע 80 שנים, האנשים ששמורו על קשרי ידידות ופעילויות חברתיות הצליחו לבצע כמה תנועות שאנשים קשישים אינם יכולים לעשות, כולל ללכת בקו ישר ולעמוד על רגל אחת ולעמוד על צבעות הרגל, לעמות זאת, המדענים חושבים שהפרעת התנועה אצל הקשישים נחשבת לאות מקדים לקיומן של בעיות ביכולות המוח.

מה לגבי האיסלאם?

קוראים יקרים, הרהרו במה שהמדענים אמרו על החשיבות של היחסים החברתיים לקשישים, מכוון שאבדו את הקשרים המשפחתיים ואין כל הוראות בדתם שמצוות להם לטפל בהורים, בעוד שהאיסלאם ציווה למוסלמים לטפל בהורים, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הורה לטפל בהורים אפילו אחרי מותם, הוא כבר הורה לנו לכבד את החברים שלהם!!!!

הקוראן הקדוש חשב את כבוד ההורים לאחד המעשים הגדולים אחרי פולחן אללה יתעלה, קוראים יקרים תבחינו איתי בפסוק הקוראני הזה שבו אמר אללהישתבח שמו: " עבדו את אללה ואל תצרפו לו כל שותף, וגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם ועם קרובי משפחתכם ועם היתומים והנזקקים ועם השכן קרוב המשפחה ועם השכן הזר ועם הרע אשר לצדכם ועם ההולך בדרכים ועם העבדים אשר בבעלותכם. אללה אינו אוהב היהיר והרברבן" (סורת הנשים: 36 ). הפסוק הקוראני הזה משמש שיא ההתעניינות והטיפול בהורים, קרובי משפחה, היתומים, העני והנזקקים, השכנים אפילו העבדים והמשרתים!!! 

לכן אנו יכולים לומר שהגילויים של המדענים היום נחשבים להוכחה נחרצת שהאיסלאם קדם להם בזה כאשר דיווח לנו הקוראן הקדוש על הגילויים האלה מזה שנים רבות, הגילויים האלה מעידים גם שדת האיסלאם הוא דת הרחמים, השלום והאהבה ולא דת הפיגור כפי שהספקנים טוענים!! אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " הוי האנשים, הנה ניתנו לכם מעם ריבונכם מוסר השכל ומרפא ללבבות והדרכה והדרכה ורחמים למאמינים ." ( סורת יונה : 57 ) .

 

Previous article Next article

Related Articles with גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם

 • זכות הנשים כאמהות באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך

  20/05/2014 1846
 • גמילות חסד להורים

  Site Team

   אנחנו צריכים להיות רחומים עם כל דבר אפילו בבעלי חיים. אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום

  04/11/2013 1935
 • ההתיחסות הטובה להורים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים

  04/11/2013 1832
הידיעה אללהIt's a beautiful day