הנס של הצבעים השונים והשפעתו על האדם


Site Team

Article translated to : Русский

הנס של הצבעים השונים והשפעתו על האדם

האם הצבעים משפעים על חיינו ? ואיך אפשר לשנות את חיינו על ידי הצבעים ? למה אללה יתעלה בחר בצבע הירוק לגן עדן? ולמה בחר בצבע השחור לגיהינום? האם יש נס בכך ? קוראים יקרים בואו לקרוא...

יש הרבה פסוקים שהאדם קורא ללא תשומת לב, שמדברים על הנסים של הצבעים שהכפיף לנו אללה יתעלה, מה הן העובדות החדשות שנגלו על ידי המידע? ואיך הקוראן הקדוש דיווח לנו על כך? אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אחד מאותותיו הוא בריאת השמים והארץ, ושלל לשונותיכם וצבעיכם. בזאת צפונים אותות לשוכני העולמים." (סורת בני ביזנטיון: 22). הפסוק הזה מדגיש את קיומו של הנס של הצבעים, וכי אנחנו צריכים להרהר בהם, ולשבח את אללה יתעלה, כדי לחזק את אימונתנו וכניעתנו לאללה הבורא.

מה הוא הצבע ؟

המקור של כל הצבעים הוא אחד, הצבעים הם אורות שמשפיעים על עינינו. לכל צבע יש תדר מסוים, מרחמיו של אללה יתעלה שברא לנו עיניים אינם רואות את כל התדרים מסביבנו!! אנו לא רואים אלא רק את הספקטרום הנראה, כלומר שאדם רואה את הצבעים שאורך הגל שלהם נע מבין 400 ננומטר לבין 700 ננומטר ( ננומטר הוא חלק ממיליארד חלקים של המטר.(

כאשר קרני האור נופלים על חומר כלשהו אז נראים לבנים, הדבר הזה מעיד על כך שהחומר הזה משקף את כל הצבעים ולא סופג כלום. בעוד שאם אנו רואים חומר שחור זאת אומרת שהחומ סופג את כל הצבעים ואינו משקף כלום, החומר האדום סופג את כל הצבעים חוץ מהצבע האדום שמשקף אותו, בכן וכתוצאה מזה אנו רואים את החומר זה בצבע אדום.

האור שאנו רואים הוא בתור גלים שיש להם תדר מסוים, האור האדום הוא גל בעל תדר מסוים, בעוד האור הירוק הוא אותו גל אלא שיש לו תדר גבוה יותר, וכן הלאה. לכן, הצבעים משתנים זה מזה בהתאם לאורך הגל של כל אחד מהם, אחד הפסוקים שראוי להרהר בהם, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "הלא תראה כי אללה הוריד מן השמים מים, והצמחנו בהם את פרי הארץ בשלל צבעים. ובהרים יש אשר הם עטורי פסים לבנים ואדאמים-שלל צבעים-ושחורים כעורב * וגם באנשים וברמשים ובמקנה ישנם בעלי צבעים שונים אשר כאלה. המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו. אללה הוא אדיר וסולח "  (סורת היוצר: 28-27 ).

דבר מוזר הוא שאללה יתעלה דיווח לנו על משהו מוזר בפסוק הזה שלא יכול לבוא מבני אדם, אללה יתעלה אומר: " המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו " זאת אומרת שהמדענים הם יריאים את אללה יותר משאר האנשים, הפסוק הקוראני הזה גרם להתאסלמות של אחד המדענים מכוון שנכח בעליל שבני אדם לא יכולים לדעת את העובדה הזאת. קוראים יקרים הרהרו אתי איך קשר אללה יתעלה בין המדע ויראת אללה מבחינה לבין הנס של הצבעים מבחימה אחרת, דבר זה מעיד על החשיבות של גוון הצבעים והשפעתם על האנשים.

קורא יקר תהרהר איתי בטקסט הקוראני הזה, אללה יתשתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " הלא תראה כי אללה הוריד מים משמים והולכם במעיינות על פני הארץ, אחר ינביט בהם זרע בשלל צבעים, אחר ייבול ויצהיב לעיניך, ואז יפורר אותו. בזאת צפון אות הזכרה לנבוני הלב. * היש דומה לאיש אשר פתח אללה את לבו לאיסלאם, והוא הולך באור ריבונו? על כן, אבוי למקשים את לבם נוכח זכר אללה. בתעייה גמורה הם " (סורת החבורות: 21-22). תראו איך קשר הפסוק הקוראני בין הצבעים השונים באומרו של אללה יתעלה " בשלל צבעים" לבין האמונה באומרו " היש דומה לאיש אשר פתח אללה את לבו לאיסלאם " כאילו שאללה יתעלה רוצה לתת לנו אות שמעיד על חשיבות המחשבה בעולם הצבעים לאור שהאדמה אחת והמים אחד אלא שאנו רואים עולם מלא צבעים שבקושי מוצאים לו סוף.

הצבעים והעיניים:

המדענים מדגישים שאי אפשר לחקות את העין האנושית כל אשר נסו, מכוון שהעין האנושית מתאפיינת בקיומם של מיליוני תאים שעובדים בהרמוניה מדויקת זה לזה, הדבאר שאי אפשר להשיגו בתחום הקטן של העין!! לכן המדענים עומדים חסרי אונים בפני החסד של העיניים. אנו צריכים להודות לאללה יתעלה על החסד הזה שהזכיר לנו אותו רבות בקוראן הקדוש, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " אללה הוציאכם מבטן אמכם כאשר דבר לא ידעתם, ונתן לכם אוזניים ועיניים ולב, למען תכירו טובה" (סורת הדבורה: 78). אללה יתעלה אומר גם כן בקוראן הקדוש " הוא אשר יצר לכם אוזניים ועיניים ולב, ואתם, מה מעט תכירו טובה." (סורת המאמינים: 78).

כיצד נוצר ההבדל בין הצבעים השונים ؟

לכל אדם יש הצבע המועדף שלו בהתאם לרטוט התאים של הגוף שלו (התהודה הטבעית של הגוף) אללה יתעלה ברא את היקום בעודו מורכב מאטומים שמורכבים מחלקיקים קטנים יותר, כל היצורים הקטנים האלה רועדים לפי סדר מדויק ומדהים. המדענים חקרו את התופעה של הצבעים השונים ונדהמו כאשר ראו את המגוון האין סופי בעולם הצמחים, חרקים ובעלי החיים.

באמצעות תהליך הפוטוסינתזה, הצמחים סופגים את הפוטונים המגיעים מהשמש והופכים אותם לאנרגיה כימית מאוחסנת בעלי הצמחים. אללה יתעלה העניק לצמחים אלה תוכנה מדויקת שנותנת פקודות לתאים לספוג את הצבע הירוק, לכן אנו מוצאים את כל עלי הצמחים ירוקים!!

הצמחים בעומק הים סופגים את הצבע הכחול מכיוון שהצבע הירוק אינו מגיע לעומק זה, לכן התהליך הזה מורכב מאוד. המדענים של סוכנות החלל נאס"א שחקרו את התופעה הזאת התברר להם שהצבעים השונים של צמחים משתנים לפי היכולות השונות לספוג את הספקטרום. המדענים אומרים שלולא היכולת לספוג אור מסוים בצמחים, העולם היה נראה שחור, המדענים מדגישים כי הטבע לא יכול לספק תכונות מורכבות כאלה בעולם הצמחים שגורומות ליצירת המגוון העצום הזה בעולם הצבעים ללא כל פגם או הפרעה הדבר שמדגיש שיש כוח שולט בעניין הזה.!! 

ואנו אומרים שזו היא יכולתו של אללה שאמר בקוראן:" וגם כל אשר הרבה את זרעו על פני האדמה, על שלל צבעיו. בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יזכרו" (סורת הדבורה:13), המדענים שערכו ביקורת על הצומח גילו שאינו סופג את הקרניה התת-אדומה אלא שמחזיר אותה, הדבר שעוזר לארגן את הטמפרטורה של האטמוספירה, התופעה הזו עדיין מעסיקה את המדעניים.

הצבע וההשפעה הפיסכולוגית

אין ספק בכך שיש לצבעים השפעה פסיכולוגית ברורה, לכל צבע יש תדר משלו שבאמצעותו משפיע על העין, לכן כאשר אנו רואים בצבע מסוים אז התדר של הצבע הזה עובר מעין למוח, ומשפיע על תאי המוח באופן שונה מכל צבע אחר, הצבעים משפיעים על האישיות של האדם, אפשר לנתח את האישיות של הגבר או האישה באמצעות הצבעים המועדפים שלו (הנושא ישאר יחסי), לאמיתו של דבר אין מחקרים מדעיים עד כה בעניין ההשפעה הפסיכולוגית הבטוחה של הצבעים על האנשים. ההשפעה של הצבעים היא דבר מורכב מאוד שלא ניתן לפרש אותה עד כה. לכן, הצבעים נחשבים לאחד האותות של אללה הבורא שציווה אותנו להרהר בהם ולזכור שהיקום לא בא במקרה, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: " וגם כל אשר הרבה את זרעו על פני האדמה, על שלל צבעיו. בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יזכרו " (סורת הדבורה: 13).

הצבע האדום:

המדענים הבחינו בהשפעה פיסיולוגית לצבע האדום, החשיפה לצבע הזה לתקופה ארוכה מעלה את לחץ הדם, הצבע האדום משפיע גם על הבלוטות השונים של הגוף, וכתוצאה מכך מזרז את התאים של הגוף ומעלה את האנרגיה שלו, המהרהר בטבע יכול להבחין שאללה יתעלה בחר בצבעים ספיצפיים לצמחים מסוימים בהתאם למאפיינים של הצמחים האלה.

הצבע הכתום:

כמה חוקרים מדגישים כי הצבע הזה קשור למערכת החסינות של הגוף, מכיוון שהחשיפה לאור הכתום מגביר את החסינות של הגוף, אולי זה בגלל התאמת הרתיתה של התאים החסיוניים לתדרים של הצבע כתום.

הצבע הצהוב:

חלק מהחוקרים מקשרים בין הפעילות של המוח לבין הצבע הצהוב, מכיוון שצבע זה מפעיל את התאים של המוח, החוקרים אומרים שהצבע הצהוב משפיע השפעה פסיכולוגית חיובית ומגביר את התחושה באושר אצל האדם אלא שחלק מהחוקרים מקשרים בין הצבע הצהוב לבין הפחד או המוות אבל אין הוכחה מדעית לכך מלבד דבריהם של כמה אנשים.

הצבע הירוק:

יש דעות שמדגישות שהצבע הירוק מועיל ללב ועוזר לנשום עמוק, הצבע הזה מסייע להחזיר את האיזון לתאי הגוף ומעורר את השמחה והאושר ללבו של האדם, לכן אנו רואים את הרופאים בניתוחים לבושים בגדים בצבע זה כדי להפיג את הכאב והמתיחות של החולים ולהעניק להם את התחושה של האושר והשמחה

הצבע הכחול:

הצבע הזה מסייע להפחית את לחץ הדם ויש לו השפעה מרגיעה על הגוף, הצבע הכחול הוא צבע השקט שמפעיל את תוספת המוח, דבר שמסייע להירדם עמוק ומחזק את מוח העצמות. ישנן דעות שמדגישות שהצבע הכחול  מסייע ביצירתיות.

הצבע הסגול:

הצבע הזה מרגיע את הזעם, בנוסף, שהוא יכול להפיג את ההפרעות הרגשיות הצבע הזה הוא אחד הצבעים החשובים ליציבות הרגשית ולחולל שינוי בחיי האדם, כמובן שיש אנשים שאינם מושפעים בצבעים!! זה נורמלי, לעומת זאת, אנו מוצאים אנשים שיש להם רגשות רבה לצבעים ונהנים מזה כמו שנהנים ממוסיקה.

הצבע החום:

חלק מהמדענים מדגישים שהצבע החום הוא הצבע של היציבות  שמעניק לאדם את השקט והחזרה לטבע, אנו מוצאים שהצבע של האדמה נוטה לצבע החום הדבר שמזכיר לך את הפשטות והתחושה של הענווה -כמובן זה עניין יחסי שמשתנה מאדם לאחר לפי מצב הרוח והדעות שלו.

הצבע השחור:

הצבע השחור הוא צבע שלילי, לא מועיל ומפחית את הצמיחה. השחור הוא סמל של כבוד אצל חלק מהאנשים בעוד שהוא סמל ליגון ועצב אצל אחרים, אלא  שהאיסלאם לא מכיר בזה, מכיוון שהצבעים האלה הם חסד מחסדיו של אללה הבורא יתברך ויתעלה, אשר כולם משלימים אחד את השני ואי אפשר לוותר על אחד מהם.

הצבע הלבן:

הלבן הוא הצבע שמביא מרגוע ושלום ומפיג את הייאוש!! לכן עדיף למי שמרגיש בייאוש ובדיכאון ללבוש חלוצה לבנה כלומר שיהיה הצבע הלבן חלק מהבגדים שלו.

הצבעים נזכרו בקוראן הקדוש בהתאם למספר של צבעי הקשת!

אנו יודעים כי הספקטרום האופטי הנראה מורכב משבעה צבעים, אחד הנסים של הצבעים שנזכרו בקוראן בלשון רבים שבע פעמים בהתאם למספרם של צבעי הקשת בפסוקים הבאים:

1 – " וגם כל אשר הרבה את זרעו על פני האדמה, על שלל צבעיו. בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יזכרו " (סורת הדבורה: 13).

2 – " ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים שהתווה לך ריבונך. משקה בשלל צבעים יצא מבטנן ובו מרפא לאנשים. בזאת צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם " (סורת הדבורה: 69).

3 – " אחד מאותותיו הוא בריאת השמים והארץ, ושלל לשונותיכם וצבעיכם. בזאת צפונים אותות לשוכני העולמים ." (סורת בני ביזנטיון: 22).

4 – " הלא תראה כי אללה הוריד מן השמים מים, והצמחנו בהם את פרי הארץ בשלל צבעים" ( סורת היוצר: 27) .

5 – " ובהרים יש אשר הם עטורי פסים לבנים ואדאמים-שלל צבעים-ושחורים כעורב" ( סורת היוצר: 27(  .

6 – " וגם באנשים וברמשים ובמקנה ישנם בעלי צבעים שונים אשר כאלה. המלומדים הם היראים את אללה מכל עבדיו. אללה הוא אדיר וסולח "  (סורת היוצר: 28) .

7 – " הלא תראה כי אללה הוריד מים משמים והולכם במעיינות על פני הארץ, אחר ינביט בהם זרע בשלל צבעים, אחר ייבול ויצהיב לעיניך, ואז יפורר אותו. בזאת צפון אות הזכרה לנבוני הלב." (סורת החבורות: 21 ).

כאן, אני שואל אלה שטוענים שהקוראן הקדוש נכתב על ידי בן אדם: האם הדיווח על הצבעים בקוראן הקדוש שבע פעמים בא במקרה?

הצבע אמצעי להיזכר ולהרהר

קורא יקר! האם חשבת פעם להרהר באחד הפרחים שיצר אללה יתעלה כדי להרהר בהם? האם הבחנת בצבעים הבהירים לאחד הפרחים היפים? האם שאלת את עצמך מי יצר את הצבעים של הפרחים האלה?

קורא יקר הרהר איתי בפסוקים הנשכרים לעיל, בפסוקים האלה נבחין שאללה יתעלה קשר בין הצבעים השונים לבין ההיזכרות, אללה יתעלה אומר: " בזאת צפונים אותות לאנשים אשר יזכרו " אללה יתעל קשר אותה למחשבה והרהור, הוא אומר: " בזאת צפון אות לאנשים הנמלכים בדעתם ", אללה יתעלה קשר בין הצבעים השונים לבין המידע מכוון שהמדענים הם אשר חוקרים את התופעה הזאת, אללה ישתבח שמו אומר: " בזאת צפונים אותות לשוכני העולמים.", אללה יתעלה סיים את הספוקים האלה בפסוק שבו אמר: " בזאת צפון אות הזכרה לנבוני הלב".

החוקרים מדגישים שתופעת השתנות הצבעים השונים הוא תופעה מדהימה, איך יכול פרח לארגן את סדרה מדהימה והרמונית של צבעים? ומי מארגן את זה? מי הורה לפרח ליצר את הצבעים הבהירים האלה? התשובה היא שזה אללה יתעלה שאמר בספרו הנשגב: " הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה. לו השמות הנאים, ושוכני השמים והארץ מספרים בשבחו והוא האדיר והחכם."  (סורת ההגליה: 24) .

 

Previous article Next article

Related Articles with הנס של הצבעים השונים והשפעתו על האדם

הידיעה אללהIt's a beautiful day